Chứng từ xuất nhập khẩu

hóa đơn thương mại

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (Commercial invoice) trong xuất nhập khẩu

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Chứng từ này sẽ chỉ ra số tiền nhà nhập khẩu phải thanh toán và là chứng từ bắt buộc trong mua - bán hàng hóa quốc tế. Vậy ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878