Tên: HOÀNG THỊ LỆ HUYỀN

Mã giảng viên: LA/04

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Chuyên gia Thanh toán Quốc tế - Ngân hàng Quốc Tế VIB

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878