Kiến thức xuất nhập khẩu

Các điều kiện thương mại quốc tế incoterms

Các điều kiện thương mại Quốc tế (Incoterms 2010)

Khi làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn cần nắm vững các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms và vận dụng vào thực tế. Đó không đơn giản là lí thuyết, mà là những cách vận dụng lí thuyết đó vào thực tiễn. Vậy với từng điều kiện ...

các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms

Giới thiệu tổng quan, lưu ý sử dụng Incoterms 2010

Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms là một trong những nội dung quan trọng trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nó sẽ quyết định nhiều đến trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà nhập khẩu, xuất khẩu trong bốc dỡ, vận chuyển và bảo hiểm ...

quy tắc tra mã HS code

6 Quy tắc tra mã HS code chính xác nhất

Tra mã HS là một phần nghiệp vụ xuất nhập khẩu vô cùng quan trọng, việc tra mã HS code sẽ xác định được mức thuế suất của mặt hàng Nhập khẩu và để có thể thông quan Hải quan cho mặt hàng này. Tuy nhiên, tra mã HS code là nghiệp vụ ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878